LV

Juridiskā informācija

Jūs taisāties pieslēgties vietnei Tooway™.lv, kuru pārvalda EUTELSAT SA.
Juridiskās personas nosaukums: Eutelsat S.A.
Akciju sabiedrība ar kapitālu: 658 555 372,80 eiro
Parīzes uzņēmumu reģistrs: 422 551 176 Parīze
Juridiskā adrese: 70 rue Balard, 75015 Paris, Francija
Vietnes pārvaldīšanas direktors: Vanessa O’Connor, Uzņēmuma sakaru direktore
Kontakti: +33 1 53 98 47 47
Viesošanas pakalpojumu sniedzējs: IDWEB – ZAC port sec nord, 18000 Bourges – Tālr.: +33 2 48 02 06 36
Izdevējs apņemas ievērot likumdošanu saistībā ar vietnes izvietošanu un darbību.

EUTELSAT S.A. piesaista savas vietnes lietotāju uzmanību tālākminētajam:

1- Piekļuve vietnei

Vietnes lietotājs atzīst, ka tam ir nepieciešamā kompetence un līdzekļi, lai piekļūtu un lietotu šo vietni.
Atgādinām, ka nelikumīga piekļuve informācijas sistēmai, nelikumīga uzvedība, traucēšana šādas sistēmas darbībai vai iejaukšanās tajā, datu nelikumīga ievade vai maiņa informācijas sistēmā ir likuma pārkāpumi, par kuriem tiek piemērots sods.
Piekļuve vietnei Tooway™.lv ir bezmaksas. Izmaksas par piekļuvi telekomunikāciju tīklam un tā izmantošanu sedz klients atbilstoši pakalpojumu sniedzēju un telekomunikāciju operatoru noteiktajiem noteikumiem.
Lietotāja piekļuve šai vietnei fakts obligāti un kā priekšnoteikums un nosakošais noteikums nozīmē, ka lietotājs bez atrunām pieņem vispārējos piekļuves un vietnes izmantošanas dienā spēkā esošos noteikumus.

2 – Intelektuālais īpašums

Eutelsat S.A pieder tiesības uz visiem šīs vietnes elementiem, tostarp datiem, zīmējumiem, grafiskajiem elementiem, fotogrāfijām, skaņas ierakstiem. Jebkura pilnīga vai daļēja šīs vietnes satura jebkādā veidā pavairošana, attēlojums, izplatīšana vai tālāknodošana bez Eutelsat S.A iepriekšējās skaidri izteiktas atļaujas ir aizliegta un ir autortiesību pārkāpums, par ko nosakāms sods saskaņā ar Intelektuālā īpašuma likuma L.335 – 2 un turpmākajiem pantiem.
Vietnē nepieciešamības gadījumā atrodas arī datubāzes, kuras tiek aizsargātas saskaņā ar noteikumiem par datubāzu juridisko aizsardzību.
Tooway™.lv vietnes izdevēja un tā partneru preču zīmes, kā arī vietnē esošie logotipi ir reģistrētas preču zīmes. Šo preču zīmju vai logotipu pilnīgā vai daļējā atveidošana, izmantojot vietnes elementus, bez skaidri izteiktas izdevēja atļaujas ir aizliegta un ir nosodāma saskaņā ar Intelektuālā īpašuma likuma L 713 – 2. pantu.
Katra, pat nebūtiska Tooway™.lv vietnes satura izvilkšana un/vai atkārtota izmantošana ir aizliegta. Ja šādas darbības tiek automatizētas (roboti, shopbot utt.), šādas darbības tiek uzskatītas par mēģinājumu pārkāpt datubāzu veidotāju tiesības. Šādu mēģinājumu var pierādīt, izmantojot visus pieejamos līdzekļus, piemēram, nosakot personu, kuras neievēro aizliegumu izvilkt un/vai atkārtoti izmantot vietnes saturu, IP adreses.

3 – Atbildība

Eutelsat S.A. patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt šīs vietnes saturu. Turklāt, Eutelsat S.A neuzņemas atbildību par šajās lapās esošā satura aizkavētu publicēšanu, tajā esošām kļūdām un trūkumiem, kā arī par pārtraukumiem pakalpojumu sniegšanā un pakalpojuma pieejamībā. EUTELSAT S.A. neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas pieņemti pamatojoties uz vietnē esošās informācijas, kā arī par informācijas lietošanu no trešo personu puses. Jebkurai personai, kas vēlas gūt labumu no viena vai vairākiem šajā vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem un/vai produktiem, ir jāsazinās ar Eutelsat S.A., lai iepazītos ar līguma noteikumiem un šim (šiem) produktam(-iem) un/vai pakalpojumam(-iem) piemērojamiem tarifiem.
Visa šajā vietnē pieejamā informācija tiek sniegta tāda, kāda tā ir. Eutelsat S.A. nesniedz skaidri izteiktas vai piedomājamas garantijas un neuzņemas atbildību saistībā ar šīs informācijas lietošanu.
Šajā vietnē piedāvātie produkti un pakalpojumi var tikt pakļauti ierobežojumiem attiecībā uz noteiktām personām vai noteiktās valstīs. Eutelsat S.A. nesniedz produktus un/vai pakalpojumus personām, ja šo personu valsts likumdošana to aizliedz. Tādējādi, ieinteresētajai personai vispirms ir jāpārbauda, vai tās juridiskais un finansiālais statuss tai ļauj abonēt šajā vietnē piedāvātos produktus un/vai pakalpojumus.

4 – Tehniskie bojājumi

Eutelsat S.A. neuzņemas atbildību par elementiem ārpus tās kontroles un bojājumiem, kuriem varētu tikt pakļauta lietotāja tehniskā vide, tostarp tā datori, programmas, tīkla aparatūra un jebkuri citi materiāli, kuri tiek izmantoti, lai piekļūtu pakalpojumam un/vai informācijai un to izmantotu.

5 – Hipersaites

Vietne Tooway™.lv satur hipersaites, kuras nodrošina piekļuvi vietnēm, kuras nepārvalda Eutelsat S.A. Tādējādi, tas neuzņemas atbildību par vietņu saturu, kurām šādā veidā piekļūst interneta lietotāji.

Izveidojot hipersaites uz vietni Tooway™.lv, iepriekš ir jāiegūst vietnes publicētāja atļauja.

6 – Sīkfaili

Lietotājs ir informēts, ka laikā kad tas apmeklē vietni, viņa datora atmiņā vai diskā var tikt automātiski instalēts un uz laiku saglabāts sīkfails. Sīkfails ir elements, kas neļauj identificēt lietotāju, bet reģistrē informāciju saistībā ar lietotāja navigāciju interneta vietnē. Vietnes lietotāji atzīst, ka ir informēti par šo praksi un atļauj Eutelsat S.A. to izmantot. Lietotājiem ir iespēja atslēgt šo sīkfailu, izmantojot navigācijas programmu parametrus.  Navigācijas programmas parametri ļauj saņemt informāciju par sīkfailu esamību un atteikties no tiem, kā aprakstīts šeit: http://www.cnil.fr/index.php?id=160. Lietotājam ir tiesības piekļūt, dzēst un mainīt personīgos datus, kas sniegti ar sīkfailu palīdzību tālākminētajos apstākļos.

7 – Personīgie dati

Visu formās ievadīto informāciju reģistrē Eutelsat S.A. un tas ir atbildīgs par tās apstrādi.
Savāktā informācija tiek automātiski apstrādāta un paredzēta tā profesionāliem mērķiem.
Dati ir paredzēti Eutelsat S.A. Tooway™ mārketinga nodaļai.
Saņemtā informācija var tikt nodota EUTELSAT grupas dalībniekiem un Eutelsat S.A. komerciāliem partneriem.
Saskaņā ar 1978. gada likumu “Informātika un brīvība” ar 2004. gada 6. augusta grozījumiem, jums ir tiesības piekļūt savai informācijai un to labot. Šīs tiesības var izmantot, vēršoties Eutelsat S.A. Tooway™ Mārketinga nodaļā, 70 rue Balard, 75015 Paris, Francija.
Dati, kuri tiek apstrādāti izmantojot vietnē esošās lietojumprogrammas, ir jāziņo Informātikas un brīvības nacionālajai komisijai (CNIL http://www.cnil.fr/), kura ir reģistrēta ar numuru 2013012501.
Vietnes Tooway™.lv lietotāji apņemas ievērot likuma noteikumus attiecībā uz informātiku, failiem un brīvībām, par kuru pārkāpšanu tiek piemērots sods.
Attiecībā uz personīgo informāciju ir jāizvairās no tās savākšanas, attālinātas lietošanas un, vispār, no jebkurām darbībām, kas var apdraudēt personu privāto dzīvi vai reputāciju.

8 – Viengabalainība

Lietotājs ir informēts, ka tam ir regulāri jāpārskata šie vispārējie noteikumi, lai iepazītos ar izmaiņām, kuras varētu veikt EUTELSAT S.A.
2013. gada 28. janvāra versija

 

Izstrādātājs Eutelsat

Tooway darbojas ar ļoti-ātru Internetu